Otkrivanje sebe-Jovana Bakoc

Čitajte sa dlana!

Generalna — Autor jb @ 18:22

Što manje linija na dlanu, to je njihovo značenje povoljnije i obratno: što više linija na dlanu, to je osoba nemirnija, nestabilnija i nesrećnija.
Na značenje pojedinih linija utiču njihove dužine, početak, svršetak i pravilnost.

LINIJA ŽIVOTA

Ova linija pruža podatke o zdravlju i dužini života.

Duga bez ogranka i ukrštanja - znak je dugog, srećnog i radosnog života.
Široka linija zatvorene boje - snaga, stvaralačke sposobnosti, blaga narav.
Široka linija blede boje - slabo zdravlje, nizak karakter.
Kratka linija - rana smrt.
Nejednake linije - ako je na levoj ruci duga linija a na desnoj kratka, znači da ta osoba ima prirodne uslove za dug život, ali svojim načinom života sama sebi skraćuje život; ili obratno, ako je linija leve ruke kratka a desna duga, znači da ta osobaod rođenja ne poseduje uslove za dug život, ali svojim urednim načinom života prirodne nedostatke koriguje i sebi produžava život.
Slabljenje linije - ili njen potpuni nestanak na donjem delu u blizini zgloba šake, znak je za neke prikrivene bolesti.
Prekinuta linija na jednoj ruci znak je težeg oboljenja, a na obe ruke na istom mestu znak je smrti.
Vijugava, isprepletana i isprekidana linija - znači život ispunjen teškoćama, bolestima i svakojakim neprilikama.
Ako linija života polazi iz sredine Jupiterovog brega - znači da će ta osoba imati izuzetno srećan i uspešan život pun časti i slave.

LINIJA SUDBINE ILI SREĆE

Ova linija nije kod svih ljudi na istom mestu. Od mesta njenog početka ili svršeka zavisi i njeno značenje. Ako linija počinje:
Iz Saturnovog brega - sreća, bogatstvo, cicijašluk.
Iz Jupiterovog brega - izuzetni napredak i sreća.
Iz Mesečevog brega - sreća na putovanju.
Iz Marsovog brega - visok položaj u društvu i ostvarene ambicije.
Iz Merkurovog brega - veliki govornički dar, sugestivna moć.
Iz Venerinog brega - znak je sreće i ljubavi u braku.
Ukoliko je linija sudbine pravija i sa manje ogranaka i ukrštanja, osoba je srećnija i obratno.

LINIJA SRCA

Duga, lučna neisprekidana linija - srećan porodični život.
Debela tamna linija - velika seksualna zainteresovanost i buran ljubavni život.
Debela bleda linija - fizička i duhovna slabost prouzrokovana preterivanjem u ljubavi.
Isprekidana linija - fizička slabost, seksualna nezainteresovanost.
Ako na jednoj ruci nema linije srca, znači da je ta osoba materijalno zainteresovana. Ako na obema rukama nema linije srca, znači da ta osoba ne bira sredstva da bi postigla svoje egoističke ciljeve.

LINIJA GLAVE

Ova linija preseca dlan koso preko sredine. Počinje između palca i kažiprsta i spušta se na mesto gde se sastaju Mesečev i Merkurov breg.
Duga široka linija bez ogranaka - znak je razdraživosti i naprasitosti.
Duga linija bez ogranaka - velika dohovna snaga, samopouzdanje, visoke intelektualne sposobnosti.
Ako se linija završava na Mesečevom bregu - znak je avanturističkih ambicija i nestalnosti.
Ako ogranci linije glave silaze ka Venerinom bregu - znak je nestabilne ljubavi i velekih želja za ljubavnim avanturama. Iskrivudana linija - znak je prevrtljivog karaktera. Ako linija ide s kraja na kraj dlana - znak je duboke starosti.

LINIJA ZDRAVLJA

Ova linija nije uvek dovoljno jasna a ponekad je nema na jednoj ili obema rukama.
Jasna i čista linija - dobro zdravlje.
Isprekidana ili nejasna - često poboljevanje.
Ako polazi iz Venerinog brega - srećan brak.
Ako je spojena sa linijom glave - sebično.
Ako je spojena sa linijom života - velika sreća.
Ako je dupla - veliko zdravlje i zaljubljenost.

LINIJA SUNCA ILI ČASTI

Čista i duga linija - sreća i blagostanje kroz lično zalaganje.
Dve paralelne linije - bogastvo bez sreće i blagostanje.
Isprekidana linija - teškoće u životu.
Nepostojanje linije - na jednoj ili obe ruke - da bi se došlo do uspeha treba promeniti sredinu ili zanimanje.

LINIJA BRAKA

Dobro vidljiva i jasna linija - označava brak.
Ako linije nema - neće doći do braka.
Isprekidana linija - doći će do krupnih promena u braku.

LINIJE ZGLOBE ILI RASKONTA

Nalaze se popreko na zglobu šake a može ih biti 1-4. Iz ove linije ponekad polaze linije života, sreće i zdravlja.
Duga linija preko celog zgloba - povoljan je znak ukoliko neki nepovoljni znaci na ruci to neumanjuju.
Krataka linija - nesreća i sirotinja.
Dve do tri kratke linije - zlatna sredina.
Četri uporedne linije - dug i srećan život.

VENERIN ILI LJUBAVNI POJAS

Duga isprekidana linija pojasa - znak je strasti i osećanja prema suprotnom polu.
Isprekidna linija pojasa - ljubavne smetnje.
Završetak pojasa na sredini Sunčevog brega - znak je srećnog i bogatog braka.


Powered by blog.co.yu